Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Crossmark Breda: nieuwe internationale stad die staat voor verbinding

Crossmark Breda is de nieuwe naam die de gemeente Breda in oktober feestelijk onthulde voor het ontwikkelgebied Stationskwartier en Havenkwartier. Crossmark Breda geeft op verschillende manieren invulling aan de ambitie van de stad, legt wethouder Paul de Beer uit. “In 2021 wil ik hier pakweg tien bouwkranen zien staan.

We wilden niet achterover leunen na het gereed- komen van het station en andere projecten in onze spoorzone. Integendeel; we wilden doorschakelen en versnellen. Daar hebben we de afgelopen periode achter de schermen hard aan getrokken”, zegt De Beer in zijn werkkamer.

Nieuwe stad aan water

Programmamanager Jeroen Hoefsloot schuift ondertussen enthousiast de ene na de andere artist impression over tafel. “We gaan meer uit van wat er stedenbouwkundig nodig is, in plaats van dat we focussen op het aantal te bouwen woningen. We hebben hier de kans om een nieuwe stad aan het water te ontwikkelen met een mix van wonen, werken, cultuur, onder-wijs en leisure die tegelijkertijd groen en duur- zaam is.” De Beer: “We schalen op, qua impact en intensiteit, met als doel de unieke ligging van het gebied te verzilveren. Deze ontwikkeling is nieuwe zuurstof voor de stad.” Hoefsloot: “Breda wil graag een hotspot zijn voor toegepaste technologie en creativiteit. Daar heb je een verrassende stad voor nodig, zodat studenten na afloop van hun studie niet wegtrekken en de innovatie-economie blijft groeien.”

Náár Breda

Nieuw elan dus en dat vraagt om een nieuwe naam, vonden ze in Breda. De Beer:“Via Breda stond vooral voor de ontwikkeling van het station. Nu gaan we echt een stap verder, letterlijk en figuurlijk. Daarnaast willen we dat mensen niet alleen vía Breda reizen, maar ook náár Breda. Als bestem- ming voor werk, wonen, verblijven en uitgaan. De naam laat ook zien dat we graag rivier De Mark oversteken om op termijn het oude fabrieksterrein van CSM ook te ontwikkelen.

Tweede internationale knooppunt van Brabant

Crossmark Breda past ook bij het verhaal van Breda als internationale schakelstad, zegt De Beer. “Breda is het tweede grote knooppunt van Brabant; een belangrijke erkenning van de Provincie en een steun in de rug bij de hele gebiedsontwikkeling. Het betekent dat we meer samen programmeren, bijvoorbeeld op het gebied van economie, energie en water. Het is echt een partnership dat veel verder gaat dan alleen het aanvragen en ontvangen van subsidie. Ook met de rijksoverheid lopen

gesprekken over een partnership, met name op het vlak van water, milieu en mobiliteit”.

Narrative CrossMark Breda

Breda is bij uitstek een stad waar mooie dingen samen komen. Mooie winkels én gezellige horeca. De historische binnenstad en eigentijdse nieuwbouw. Het water én het park. Goede opleidingen én ambitieuze bedrijven. De allure van een grote stad én tegelijkertijd het gemoedelijke van een groot dorp. Breda brengt het allemaal samen.

In Breda is het fantastisch wonen, werken en leven. Of je nu woont in de bruisende binnenstad, in een fijne woonwijk of één van de authentieke dorpen van Breda. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren hard werken om zo’n fijne stad te zijn én blijven.

De Bredase spoorzone is hét gebied waar de komende jaren hard gewerkt wordt aan projecten in het Stationskwartier zoals 5Tracks, Thes, en 3 Hoefijzers noord. Het nieuwe Station is een icoon voor het Verhaal van de stad, voor het samenbrengen van vele functies en vervoersvormen.

Ontwikkeling is ook volop gaande in Havenkwartier, waar projecten als Stek, Belcrum Beach en Klavers Jansen hoge ogen gooien. En daarna komt de tijd om aan het derde gebied te beginnen; het Suikerkwartier. We gaan de stap over het water zetten als laatste stap van deze uitgebreide gebiedsontwikkeling. Samen vormen die 3 deelgebieden, die ‘three quarters’ de kern van de gebiedsontwikkeling.

In de wisselwerking tussen deze nieuwe gebieden en de historische binnenstad, kunnen we bijdragen aan de europese ambities van Breda.

De naam die we kiezen voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling is Cross Mark, Breda. Een omgeving om je grenzen te verleggen en je doelen te bereiken. Een gastvrij gebied die verbindt en mensen samenbrengt, in gebouwen en openbare ruimtes.

Een nieuwe groene Europese stad aan het waterlandschap van de Mark

Crossmark = verbinden

Tot slot sluit Crossmark Breda aan bij de gedachte van het verbinden. De Beer, wijzend op het logo: “Zwart staat voor de verstedelijking, blauw voor het aanwezige water. Die twee zijn bepalend in het gebied, waarbij het water ons veel kansen biedt. Voor leisure bijvoorbeeld, maar ook voor wonen aan het water.” Het water is ook belangrijk voor het realiseren van een duurzame stad, vult Hoefsloot aan. “Het nieuwe Gerechtsgebouw gebruikt De Mark voor warmte koude uitwisseling, iets wat we op andere plekken ook graag zien. Verder biedt De Mark kansen voor groenontwikkeling wat weer belangrijk is voor onder meer het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Dus ook op die manier leggen we een verbinding.” Last but not least is er nog een belangrijke verbinding te maken, zegt De Beer. “Die tussen gemeente, grondeigenaren, projectontwikkelaars, huidige en toekomstige gebruikers, et cetera. Wij vinden het belangrijk om in gezamenlijkheid aan die nieuwe stad te werken. Wij hopen dat we met Crossmark Breda die gedachte voeden en samen- werking op alle vlakken stimuleren.”

De Beer: “Het is een markant gebied dat schreeuwt om nieuwe concepten, mooie bedrijven en fantastische gebouwen. De aanwezigheid van het water is uniek voor een Brabantse spoorzone

Met het Spoorpark komt er een mooi groengebied bij in het hart van de stad. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken en goede ideeën in te brengen. Voor de invulling van de oude industriehallen, voor het neerzetten en vullen van een markant gebouw, of een nieuwe mobiliteitsoplossing voor die vijfhonderd meter naar het station. Over anderhalf jaar gonst het hier van de activiteiten. Ik kan bijna niet wachten.

Meer informatie:

www.crossmarkbreda.nl
Jeroen Hoefsloot
Programmamanager Crossmark Breda

jm.hoefsloot@breda.nl

T 076-5294028