Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Bouwen voor de toekomst

Bouwen voor de foodsector is bouwen voor de toekomst. De vraag groeit, het klimaat wordt extremer, de eisen worden strenger. Een optimaal resultaat voor nu én later vraagt creativiteit, flexibiliteit en nauwe samenwerking. Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam bouwde het Distributiecentrum Van Oers United met ‘outstanding’ resultaat.

Van Oers United is leverancier en producent van jaarrond verse groenten. Voor de nieuwbouw van hun productie- en distributiecentrum schakelden ze Van Vliet Bouwmanagement en Bouwonderneming Stout in. De drie partijen realiseerden samen een bijzonder duurzaam project dat de BREEAM-certificering ‘outstanding’ kreeg. Bert van der Beek, operationeel manager bij van Oers, vertelt: ‘Als vooraanstaand groenteteler willen we graag duurzaam ondernemen met oog voor het milieu. We hebben veel te maken met de natuur en zijn ervan afhankelijk, daarom willen we goed voor haar zorgen. Een energiezuinig gebouw past uitstekend in deze visie. Bovendien biedt het groeimogelijkheden en extra comfort aan onze medewerkers. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst.’

Centrum van de teelt

De nieuwbouw op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord bestaat uit een duurzaam distributiegebouw van 11.000 m2, een fustopslag van 1.350 m2 en een kantoor van 1.300 m2. Het traject startte met het bepalen van de juiste locatie, vertelt Dick van Vliet van Van Vliet Bouwmanagement. ‘Daar begint in onze ogen duurzaamheid en efficiency. Van Oers verwerkt in het gebouw bonen en spruiten. Die worden veelal aangevoerd met tractoren. Hoe dichter je bij de productie zit, hoe minder tijdsverspilling en milieuverontreiniging. Het echte centrum van de teeltgebieden bleek te liggen op het midden van de Haringvlietbrug. De gekozen plek bleek een goede tweede, ook al vanwege de relatief gunstige grondprijs. Het ruime kavel en de opzet van het plan geeft Van Oers de mogelijkheid om op latere termijn verder uit te breiden.’

Expertise benutten

Van Vliet ontwikkelde in samenwerking met een architect het bouwplan op hoofdlijnen. ‘Naast school- en zorggebouwen is de AGF-sector een van onze specialismes. We weten hoe we logistieke stromen, temperatuurregelingen, duurzame maatregelen en productielijnen optimaal kunnen inpassen. Maar hoe je zo’n pand vervolgens het beste bouwt is de expertise van de aannemer en dat moet je benutten. Op basis van een prestatiebestek nodigen we verschillende partijen uit om hun eigen innovatievermogen, creativiteit en deskundigheid in te brengen. Ik kende Stout van andere foodprojecten en wist dat ze veel ervaring hebben, ook met zaken als koel- en vriesruimtes. Maar ze verrasten ons vooral met hun oplossingen voor de terreinhoogtes, het grondwerk, de inpassing van de laadkuil. Daarmee waren ze duidelijk efficiënter dan hun collega’s. Dat bleek uiteindelijk ook in de uitvoeringsfase: de samenwerking was uitstekend en de planning is gehaald.

Strakke planning

Die planning was een van de grootste uitdagingen voor Bouwonderneming Stout. ‘Het was heel duidelijk: de eerste spruiten komen eind juli van het land en moesten op de nieuwe locatie verwerkt worden,’ vertelt Ronald Kort, Technisch Directeur bij Stout. ‘Eind juni 2017 werd besloten om het traject samen aan te gaan. De overeenkomst werd getekend en we begonnen met het aanvragen van de vergunningen vanuit het prestatiebestek. Die zijn, mede dankzij het nauwe contact met de gemeente, volgens planning verleend. Zo konden we in augustus 2017 starten met het bouwrijp maken van het bouwterrein. In november 2017 begonnen we met de bouw en binnen 8 maanden bouwtijd hebben we het nieuwe distributiecentrum opgeleverd. Geheel conform planning en de afgesproken duurzame richtlijnen.’

Duurzaam en veilig

Om dat voor elkaar te krijgen stortte Bouwonderneming Stout zich gedreven op het project. Met een compleet team: de opdrachtgever, de bouwmanager, de civiele partij voor het terrein, installateurs, de BREEAM-adviseur, constructeur, overige partners en het tekenbureau. Elke partner bracht zijn kennis in en de opdrachtgever had nog de ruimte om nieuwe inzichten en aanvullende wensen op te nemen. Alles werd bedacht: van staalconstructie tot vloeropbouw. Omdat er met voedsel gewerkt wordt, waren ook de HACCP-eisen voor voedselveiligheid van toepassing. Bovendien is het gebouw gecertificeerd volgens BREEAM-NL-Methode in de allerhoogste categorie “outstanding”. Wat inhoudt dat het nieuwe bedrijfsgebouw op de duurzaamheidsonderwerpen als management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval en landgebruik op het hoogste niveau gecertificeerd wordt.

Uitdagend klimaat

Tijdens de bouw zelf werd duidelijk wat misschien wel de belangrijkste gemeenschappelijke uitdaging is van de food- en bouwbranche: het klimaat. Ronald vertelt: ‘In oktober 2017 startten we met heien en begonnen we met de onderbouw. Eind november van dat jaar startten we met de fundering, maar toen werd het erg slecht weer en liepen we vertraging op. Begin januari 2018 begonnen we aan de bovenbouw en eind juni 2018 (in 24 weken!) is het gebouw opgeleverd. Dat is echt enorm snel. Ik moet daarbij wel benadrukken dat dit mede dankzij de goede samenwerking met de opdrachtgever lukte. Ook waarderen we de flexibiliteit en inzet van onze eigen partners enorm.’


Het gebouw heeft een palenfundering met daarop een staalconstructie, sandwich­platen op de gevel en een stalen dak met isolatie er bovenop. De betonvloer staat eveneens op palen. Een groot deel van het pand heeft koelwanden en het hele pand heeft hoge RC-waarden. In een aantal ruimten is de temperatuur +2 – +4 ˚C. Daar is het box-in-box-principe toegepast met een extra laag isolatie. Verder wordt de restwarmte van de koeling gebruikt om via vloerverwarming het pand, inclusief de kantoren, te verwarmen.

Transparant proces

Transparantie staat centraal bij Bouwonderneming Stout. Heeft Van Oers dat ook zo ervaren? Bert: ‘Jazeker. Vanaf het begin hadden we een duidelijk inzicht in de kosten en verwachtingen. Ook de planning was helder. En dankzij ons directe informele contact waren we snel op de hoogte als zaken anders liepen. Er waren geen verrassingen en alles werd open en eerlijk besproken. Ook als er iets tegenzat. Geheel volgens de planning hebben we op 1 augustus de eerste spruitjes verwerkt, dankzij de inzet van het complete bouwteam!’

Meer informatie:

Bouwonderneming Stout B.V.
Kade 34
3371 EP Hardinxveld-Giessendam
T 088 – 440 10 00
E info@stout.nl
W www.stout.nl

Logo-Stout-van-herk-groep