Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Biobased economy West-Brabant: the base to be

Als je iets wilt doen met biobased, of als je biobased producten wilt laten ontwikkelen of ze wilt afnemen, dan moet je in West-Brabant zijn.” Promopraatje, of werkelijkheid? Robbert Paul Ferket van ontwikkelingsmaatschappij REWIN legt uit waarom West-Brabant the base to be is. “Alles wat je nodig hebt, zit hier dicht bij elkaar.

West-Brabant is van oudsher een agrarische regio. De sector is er een van de grootste, qua toegevoegde waarde, exportwaarde en werkgelegenheid. In de regio zijn veel agrofoodbedrijven gevestigd die alle facetten van de markt bestrijken. Denk aan boeren, telers, voedselproducenten, gewasveredelaars, maar ook machinebouwers en verpakkers. Zij zorgen voor belangrijke verbindingen met andere sterkeregionale sectoren zoals chemie, logistiek en hightech & maintenance.

In West-Brabant gebeurt het

De afgelopen jaren is in West-Brabant een sterk biobased cluster van bedrijven en kennisinstellingen ontstaan. Een cluster met een groot innovatiepotentieel, nieuwe marktkansen en werkgelegenheid. Ferket: “Elders zie je dat er veelal wordt ingestoken op onderzoeken en bedenken, hier gebeurt het echt. Inmiddels timmeren hier ruim tachtig bedrijven hard aan de weg, vaak samen met andere bedrijven en/of het onderwijs. Van bioplastics voor verpakkingsfolie, tot bio-afbreekbare plantenpotjes. En van bio-aromaten uit reststromen van laurierplanten tot biovergisters bij Suiker Unie in Dinteloord. Zoals ik al zei: in West-Brabant gebeurt het.

Agrofood & Biobased programma

De agrofood bedrijvigheid en daaruit ontstaande biobased activiteiten zijn dus al stevig geworteld in West-Brabant. Om hier op landelijke, Europese en zelf wereldwijde schaal verder van te profiteren, is het Agrofood & Biobased programma ontwikkeld. Met 10 jaar ervaring in deze relatief jonge sector zijn West-Brabantse biobased ondernemers samen met gemeenten en onderwijs­instellingen aan de slag gegaan om alles wat de regio te bieden heeft, in kaart te brengen. Dit is uiterst zinvol gebleken. “We kunnen groen­denkende startups, mkb’ers en scale-ups nu perfect helpen bij opstarten, vestigen en koppelingen met andere bedrijven. We kunnen ze ondersteunen bij het betreden van een markt en bij het vinden van hun plek in de biobased community in West-Brabant.

Ondernemers worden begeleid vanaf de ideefase tot en met marktintroductie, of bij afzonderlijke onderdelen, al naar gelang de hulpvraag. “Van het toetsen van de haalbaarheid van een businessplan en start-up coaching en financiering tot pilotfaciliteiten, samenwerken met het onderwijs en toegang tot scale-up fondsen. We kunnen de ondernemer exact laten zien hoe wij als biobased community van dienst kunnen zijn om zijn/haar bedrijf succesvol te laten zijn.

Inspireren en experimenteren

Biobased ondernemers vinden in het westelijk deel van Brabant een prachtig biobased eco­systeem. Er is een vijftal thematische (o.a. rondom natuurlijke vezels en natuurlijke plastics) biobased applicatiecentra. Dit zijn praktische ontwikkelwerkplaatsen waar ondernemers met hun vraagstuk terecht kunnen, ideeën kunnen testen en een prototype kunnen ontwikkelen. Er zijn researchcentra, zoals de pyrolyse proeftuin en het Centre of Expertise Biobased Economy dat vanuit onderwijsinsteek meewerkt aan de verdere ontwikkeling. De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom biedt behalve laboratoriumfaciliteiten sinds kort ook een demoruimte om bedrijven een plek te bieden voor het testen van biobased productie-opschaling. Inspireren en van elkaar leren is ook een belangrijke drijfveer vanhet ‘mkb-collectief’: een samenwerking die tot stand is gekomen dankzij meerdere enthousiaste biobased mkb’ers in de regio.

Vestigingsklimaat

Ferket wijst er tot slot op dat de regio West-Brabant de biobased economy ook faciliteert op ‘aanpalende’ gebieden, zoals logistiek en hightech. In 2018 werd West-Brabant wederom uitgeroepen tot de logistieke hotspot nr. 1 van Nederland. “Alle vervoersmodaliteiten zijn hier in ruime mate aanwezig en de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam liggen om de hoek.” En: er is nog ruimte voor nieuwe vestigers, onder meer op industrie- en haventerrein Moerdijk, de Green Chemistry Campus Bergen op Zoom en bedrijventerrein Nieuw-Prinsenland (naast de A4 bij Dinteloord). “Waar een bedrijf de grootste kans op succes heeft is echter afhankelijk van veel meer factoren dan puur ruimte. De behoefte van het bedrijf staat centraal, niet de locatie. We begeleiden bedrijven met een vestigingsvraagstuk dan ook naar de plek waar zij het beste passen in ons regionale ecosysteem.

West-Brabant:

Biedt vanuit de sterke agrofood industrie het perfecte fundament voor de biobased ­economy
• Heeft dankzij de hechte community een ­stevige basis voor samenwerking
• Beschikt via het Agrofood & Biobased programma over een sterke basis voor innovatie
• Is de basis waar je moet zijn… the base to be!

Meer informatie:

Meer weten over biobased ondernemen en/of je bedrijf vestigen in West-Brabant? Neem contact op met:

REWIN West-Brabant
Robbert Paul Ferket
r.ferket@rewin.nl
+ 31 6 51 753 992
Guido van Liefland
g.vanliefland@rewin.nl
+ 31 6 53 587 654

www.rewin.nl
@nvrewin

Rewin-Logo