Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Vaarwegennetwerk vrij voor groene logistiek – BCTN

Geen innovatie gaat BCTN te ver. Het vooruitstrevende inland terminalnetwerk combineert een opmerkelijke toekomstvisie en snel en adequaat inspelen op kansen met synergetische samenwerking met een groeiend aantal gerenommeerde logistieke dienstverleners. Naast een zeehavenvergunning voor Nijmegen, uitbreiding met nieuwe en van bestaande inland terminals, lijkt BCTN op termijn ook nog eens, opnieuw als eerste, een derde Lean & Green Star te veroveren.

Al jaren verbindt BCTN België en Nederland via snelle binnenvaartroutes en haalde daarmee een enorm aantal vrachtwagenritten van de weg. “Nu BCTN Nijmegen officieel voldoet aan de condities van een zeehaven, zijn er opnieuw minder vrachtwagens nodig,” zegt Joop Mijland, managing director van BCTN. “Met de verkregen zeehavenvergunning kunnen we sinds december 2017 zeeschepen direct laten afmeren voor de kade van BCTN. De containerterminal heeft hiermee een rechtstreekse verbinding met het Verenigd Koninkrijk en andere landen – via de Noordzee – zonder extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit betekent niet alleen een extra bijdrage aan de reductie van wegvervoer en afname van emissies, maar ook een efficiencyslag.

Zeehaven BCTN Nijmegen

BCTN Nijmegen leent zich met deze ontwikkeling voor nabije vestiging van grote logistieke dienstverleners. Mijland: “Wij zijn dan ook content met de recente intentieovereenkomst voor een groene logistieke invulling van het aangrenzende ENGIE-terrein. Op dit terrein van Centrale Gelderland (CG) is inmiddels de sloop van de oude kolencentrale van start gegaan. Straks biedt dit naar schatting 25 tot 30 hectare grote, nieuwe zeehavengebied ruimte voor XXL DC’s van bijvoorbeeld tweemaal 40.000 m2 of meer. Onze eerste ideeën gaan uit naar ontwikkelplannen voor de mogelijke realisatie van distributiecentra in combinatie met zonnepanelen en windturbines voor het opladen van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op zowel het ENGIE- als het BCTN-terrein.

Derde Lean & Green Star

“Verduurzaming is voor onze toekomst van groot belang,” vervolgt Mijland. “Steeds meer bedrijven zien de voordelen van groene logistiek en de binnenvaart speelt daarbij een belangrijke rol. Wij streven naar een volledig emissieloze logistieke dienstverlening. Dit kunnen we onder meer bereiken via de ontwikkeling van elektrisch aangedreven containerschepen, maar ook met het elektrificeren van equipment en trucks. Onze eerste emissieloze terminal bevindt zich in Den Bosch, mede dankzij de vernieuwende, logistieke activiteiten van Smart Hub Den Bosch.

Onafhankelijk netwerk Connekt bekroonde afgelopen jaar, na zorgvuldige toetsing van TNO, BCTN als enige inland operator met een tweede Lean & Green Star. Mijland: “Deze bevestiging van onze ecologisch verantwoorde werkwijze bij transport en overslag stimuleert ons om meteen verder te gaan op de ingeslagen weg. BCTN wil niet alleen meer dan continu twintig procent CO2 reductie realiseren, maar tegelijkertijd ook doordachte maatregelen nemen die leiden tot meer kostenbesparingen en een optimaal efficiënte inrichting van de bedrijfs- en logistieke processen. Zo zijn wij eigenlijk ‘en passant’ al bezig om op termijn een derde Lean & Green Star te behalen.” Lean & Green is binnen Europa het meest toonaangevende programma op het gebied van duurzame logistiek.

Maximale belading

BCTN breidt ook nog steeds uit. “Wij willen een dreigende versplintering vóór zijn,” zegt Mijland. “Doel is immers om met maximale belading te varen op en van de terminals in Rotterdam en Antwerpen. Daarin kunnen we slagen met een niet alleen onderling uitstekend verbonden, maar ook uitgebreid netwerk van containerterminals. Zo starten we in samenwerking met GHEYS in juli 2018 BCTN Beringen op. Deze nieuwe containerterminal wordt gebouwd op het Dow Chemicals terrein, dat via de kanaalkom aansluit op het Belgische Albertkanaal. In vervolg op de verduurzaming in Den Bosch starten we in Beringen, Meerhout en Geel ook met het project Albert Max. Max staat daarbij voor maximale capaciteit van de schepen op de vaarwegen, waarop we werken, én voor maximale duurzaamheid.” De nieuwe terminals in Geel en Beringen zijn jaarlijks goed voor ruim 50.000 – en op termijn zelfs 80.000 – mínder vrachtwagenritten van en naar Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam, volgens Mijland. Hij ondertekende onlangs ook een intentieverklaring om zich in de goed met zowel Rotterdam als Antwerpen verbonden haven van Deventer te vestigen. De bouwstart van BTCN Deventer verwacht hij in de zomer van 2019.

Logistieke hotspot

De overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam N.V, Exclusief Project B.V., de gemeente Venray en de Provincie Limburg voor de 2 hectare grote havenuitbreiding van BCTN Venray dateert van november 2017. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. “De nieuwe BCTN containerterminal aan de zuidkant van de haven kan in het eerste kwartaal van 2019 operationeel zijn en staat garant voor minstens een verdubbeling van het volume. Hiermee dragen we aanzienlijk bij aan de beoogde, verdere ontwikkeling van Venray als groene logistieke hotspot,” aldus Mijland.

Over BCTN

BCTN is sinds 1987 actief met een containerterminal in Nijmegen. Hiermee ging de eerste inland containeroverslag van Nederland van start. Vandaag de dag is BCTN met een totale overslag van meer dan 700.000 TEU en zeven, binnenkort negen havens uitgegroeid tot de grootste inland containerterminalgroep in Nederland en België.

Inland terminal netwerk

>BCTN Nijmegen
>BCTN Den Bosch
>BCTN Venray
>BCTN Roermond
>BCTN Alblasserdam
>BCTN Geel
>BCTN Meerhout
>BCTN Beringen (per 2018)
>BCTN Deventer (per 2019)

Meer informatie:

BCTN
info@bctn.nl
+31 24 374 3308

www.bctn.nl

Logo-BCTN