ASK Romein verwerft bruggenhoofd in Middelburgse haven

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

ASK Romein verwerft bruggenhoofd in Middelburgse haven

ASK Romein nam begin 2017 het Middelburgse constructiebedrijf Hillebrand over, actief in de bruggenbouw en de offshore sector. De overname past perfect in de groeistrategie van ASK Romein, dat in alle facetten van de staalbouw een leidende rol wil spelen in Nederland, België en daarbuiten. ASK Romein krijgt hiermee niet alleen voet aan de grond in de haven, maar ook in twee sectoren waarin het voorheen nog niet actief was.

Met zijn jarenlange ervaring in bruggen-, weg- en waterbouw heeft Hillebrand op de Nederlandse markt een vooraanstaande positie in de bruggenbouw. Fiets- en voetgangersbruggen, bruggen voor zwaar verkeer, … je noemt het, Hillebrand maakt het. En ook de sluisdeuren bij Sambeek en Tilburg werden door Hillebrand vervaardigd.
Daarnaast is het bedrijf een gecertificeerd offshore-bouwer. De productie van offshore constructies, zoals installaties om windparken te bouwen, vereist specialistische vaardigheden. Medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd om hogesterktestaal zoals S690 te bewerken en te lassen voor de offshore-industrie. Kennis die zich regelmatig vertaalt in indrukwekkende projecten. Zo maakte het constructiebedrijf een 32 meter lange, 200 ton wegende pile gripper tool (een grijparm om windmolens op zee te plaatsen) en transporteerde die naar het Deense Esbjerg, waar medewerkers van Hillebrand de grijparm op een installatieschip plaatsten.

Te land en ter zee

Een grote troef van Hillebrand is zijn locatie. Het bedrijventerrein, met een totale oppervlakte van 30.000 m², is perfect bereikbaar over het water met binnenschip of coaster, maar ook over de weg, via de N57/A58. De geschikte transportoplossing hangt af van het project. Dankzij de ligging aan open vaarwater, met een eigen kade van 120 meter, voorzien van roll-on roll-off faciliteiten, kunnen zware constructies direct vervoerd worden over water, wat enorm tijds- en kostenbesparend is.
Van ontwerp tot montage zijn klanten bij Hillebrand op de juiste plek. Het bedrijf heeft een ruime ervaring in engineering, projectmanagement en productie, en is daarmee een uitstekende partner voor Design & Construct-contracten (D&C). Bij grote projecten is het bovendien een enorm voordeel dat naast de constructie ook de tests van de installatie op de terreinen van Hillebrand kunnen plaatsvinden.

ASK Romein behoort tot de top van de staal- en industriebouwers

Ultraveilige opslag van gevaarlijke stoffen

Op het eerste gezicht lijkt Noordland 12 in Bergen op Zoom gewoon de zoveelste opslagloods. Maar één blik langs de binnenkant van deze loods, door ASK Romein gerealiseerd in opdracht van Mepavex Logistics, brengt je al snel op andere gedachten.
Noordland 12 is een opslagloods van 20.500 m² voor verpakte gevaarlijke, vaak chemische stoffen. Er werden dus extreem hoge eisen gesteld aan het gebouw, met name op het vlak van brandveiligheid. Met regels die eigenlijk pas binnen vijf jaar in voege zijn. Maar het zijn dergelijke uitdagingen waar de ingenieurs van ASK Romein met plezier – en met succes – hun tanden in zetten.
Het gebouw heeft vier brandcompartimenten, met telkens acht opslagcellen. Daarnaast is er ook een expeditieruimte, met vier brandcompartimenten van acht levellers en acht docks gelegen aan een laadkuil. In de cellen en in de expeditieruimte liggen in totaal maar liefst twee kilometer aan vlamdovende vloergoten in de vloeistofdichte vloeren. Deze goten zorgen ervoor dat bij eventuele calamiteiten niet alleen het bluswater, maar ook het (brandend) product dat mogelijk uit beschadigde opslagvaten stroomt, nooit in het milieu kan terechtkomen, maar in een van de 48 opslagkelders onder het gebouw.
Het gebouw is deels uitgerust met een gasblusinstallatie, omdat niet alle opgeslagen stoffen met water geblust mogen worden. De resterende ruimtes kregen een traditionele sprinklerinstallatie. In de centrale gang, de slagader van het gebouw, bevinden zich alle leidingen voor de sprinkler, gasblussing, ventilatie, verwarming en elektriciteit. Van hieruit wordt alles gecontroleerd en aangestuurd.

Logistiek is één van de vier belangrijkste economische sectoren in Midden-Brabant en biedt werk aan meer dan 30.000 mensen. Afgelopen jaar steeg de logistieke hotspot Tilburg/Waalwijk van de derde naar de  tweede plaats op de ranglijst van Nationale Logistieke Hotspots. “Deze regio van Tilburg en Waalwijk met acht omliggende gemeenten is zo bruisend vanwege de multimodaliteit, de relatieve nabijheid van de Rotterdamse haven, de uitstekende infrastructurele verbindingen, de beschikbare ruimte en de aanwezigheid van pakketdienst hubs op korte afstand,” zegt Erik Naus, bestuursvoorzitter van de eind 2012 opgerichte stichting Logistiek Midden-Brabant. “De regio kent bovendien een nauwe onderlinge samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs, die daadwerkelijk resultaten oplevert. Daarnaast werken we samen met Oost- en West-Brabant op dit vlak. We zoeken aansluiting op de provinciale logistieke agenda (LAB) en het beleid van de Rijksoverheid. Met die samenwerking onderscheiden we ons. Zo is hier inmiddels een uitstekend ondernemersklimaat ontstaan, dat aantrekkelijk is voor logistieke bedrijven. De tijd is dan ook rijp om een imagoverbetering tot stand te brengen.” Het doel van de stichting is het bieden van een platform en het promoten van de logistieke agenda in de brede zin van het woord. De concrete uitvoering van ideeën en initiatieven is ondergebracht in de werktafels Imago, Human Capital en Innovatie.

Imago

De periode van stoffige magazijnopslag is voorbij. Duurzaam ontwikkelde distributiecentra met een plezierig werkklimaat en fraaie bijbehorende kantoren maken hun opmars. Dit om tegemoet te kunnen komen aan slimme, logistieke processen en de eisen van hoogopgeleide professionals. Herpositionering in de markt is, volgens Naus, dan ook een logische stap: “Een tiental grote logistieke ondernemers werkt al samen op alle drie agendapunten en dat ontketent nieuwe initiatieven,” zegt hij. “Het gemeenschappelijk belang houdt de gezochte samenwerking op gang; men bouwt aan business cases en zoekt elkaar steeds meer op. Ondernemers kunnen verder inspelen op de landelijke aandacht voor deze logistieke regio met bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie. We hebben hiertoe een lijst van dertig aansprekende logistieke bedrijven in de regio opgesteld, waaruit we kunnen putten om zo steeds het meest passende bedrijf bij een bijeenkomst, event of congres te kunnen betrekken.” Logistiek Midden-Brabant heeft de beschikking over een assessment center, opgericht met input van onderwijsinstellingen, om mensen te toetsen op logistieke competenties.

Human Capital

“Logistiek is vooral intelligente business,” vervolgt Naus. “Daarom willen we talent behouden én nieuw talent aantrekken. Dit vakgebied verandert snel en bij voortduring. De huidige economische importantie ervan zorgt ervoor dat onderwijsprogramma’s hierop steeds meer zijn afgestemd. Opleidingen moeten enerzijds aansluiten op de praktijk en up-to-date blijven en anderzijds de interesse voor dit vakgebied bij studenten aanwakkeren. We signaleren al een toename van het aantal studenten bij logistieke opleidingen op HBO- en MBO-niveau.”

De behoefte aan academici neemt toe. Naus: “Genoeg goede banen zijn voorhanden. Een functie in de logistieke sector vormt een perfecte springplank voor een carrière met een bijzonder ervaringsprofiel. Je kunt hier als twintiger of dertiger al snel op managementniveau doordringen. Dat geldt zowel voor economen als voor marketeers, accountants en juristen. Het verloop is laag met de geboden uitdagingen en de kansen om wereldwijd te acteren.” De stichting Logistiek Midden-Brabant wil verder de in- en doorstroom bij logistieke opleidingen in de regio bevorderen en voldoende leer-werkplekken kunnen bieden. Er wordt gewerkt aan een logistiek profiel van de toekomst.

Innovatie

De werktafel Innovatie is gestart als agenda vanuit de ondernemers zelf, volgens Naus. “Zij kijken over de bedrijfsgrenzen heen,” benadrukt hij. “Sommige innovaties hoeven niet beperkt te blijven tot één bedrijf. Als andere bedrijven daar ook gebruik van maken, verlaagt dat niet alleen de individuele kosten, maar versterkt dat ook de sector. Om te kunnen investeren in ideeën, die impact hebben op economie en innovatie en die binnen drie jaar ook levensvatbaar zijn, hebben bijna vijftien ondernemers gezamenlijk één miljoen euro bijeengebracht in het Logistiek Smart Capital Investeringsfonds Midden-Brabant. Zo komen plannen voor vernieuwing eerder, beter en/of gemakkelijker binnen bereik. Ook de overheid en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) participeren in dit initiatief.”

De focus is onder meer gericht op ketenregie en ketensamenwerking, inclusief ICT en synchro-modaliteit. Naus: “Zo bundelt een groep van dertig Brabantse verladers in de Multimodal Smart Match goederenstromen. Zij brengen ook regio’s in kaart en zoeken samenwerking met andere EU-verladerclusters om bundeling verder te versterken en te versnellen. De Smart Micro Freight vormt de cloud tooling voor operatie en samenwerking van de kleinere logistieke dienstverleners. Ook Serious Logistic Gaming is een resultaat van de werktafel Innovatie. Hierbij is de focus gericht op Micro Games in de supply chain, die human factor issues in de operatie verbeteren. Daarbij behoren bijvoorbeeld het stapelen van pallets, orderpicking en expeditiewerkzaamheden in een warehouse.”

Naus nodigt ondernemers in het logistieke werkveld uit om zich bij het inspirerende netwerk van Midden-Brabant aan te sluiten en is graag bereid om verdere informatie te verschaffen.

Het Huis van de Logistiek is de ontmoetingsplek voor alle stakeholders in het logistieke werkveld die gezamenlijk synergie willen bereiken. Het huisvest uiteenlopende, dienstverlenende bedrijven, een praktijkopleidingscentrum en theorielokalen voor logistieke trainingen. In de voor bedrijven aanwezige vergaderfaciliteiten worden ook regelmatig seminars, congressen en workshops georganiseerd. Het Huis trok in 2014 ruim 1.000 bezoekers en meer dan 1.500 cursisten.

Huis van de Logistiek

Meer informatie:

Stichting Logistiek Midden-Brabant
Erik Naus, bestuursvoorzitter
erik.naus@logistiekmiddenbrabant.nl

www.logistiekmiddenbrabant.nl