Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Ambitieuze transformatie stationsgebied van Amersfoort

Amersfoort heeft grootse plannen met de transformatie van het stationsgebied. Het Stationsplein en omgeving als ook de route van het plein naar de binnenstad moeten aantrekkelijker en vitaler worden. Het publiek en vastgoedinvesteerders kijken met veel belangstelling naar de gemeentelijke ambities.

H

et station Amersfoort is een belangrijk knooppunt in de verbinding tussen de Randstad en Noord- en Oost-Nederland. Dagelijks maken circa 43.000 mensen gebruik van het treinstation dat in 1997 grotendeels op de schop ging. Aan beide ingangen kwamen nieuwe kantoren en voorzieningen. Sinds die tijd is het Stationsplein nog meer dan vroeger het domein van reizigers, bussen, taxi’s en veel geparkeerde fietsen. De gewenste link met de historische binnenstad en de winkelvoorzieningen in het hart van de Keistad kwam echter nooit goed uit de verf. Het stationsgebied lag fysiek en gevoelsmatig te veel op afstand.

De inrichting van de openbare ruimte en de verbinding met de stad moeten dus anders, vindt de gemeente. Nu het politieke draagvlak voor het vitaliseren van het stationsgebied er is, en de economische omstandigheden aanmerkelijk zijn verbeterd, is er een veelbelovende gemeentelijke ambitie gepresenteerd. De kaders voor de plannen worden nu uitgewerkt in een gebiedsvisie. Inmiddels zijn er twee zogenoemde ‘Spoorcafés’ geweest waar omwonenden en belangstellenden kennis mochten nemen van de plannen, en hun eerste reacties konden delen.

Nieuwe fietskelder

De Amersfoortse plannen kenmerken zich onder meer door minder rijbanen voor het autoverkeer en bredere stoepen, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers, maar ook voor terrassen, groen- en watervoorzieningen. Onder het Stationsplein komt, zoals nu vaker is te zien in steden, een nieuwe, grote fietskelder. De bestaande kelder wordt gerenoveerd en beter toegankelijk gemaakt. In totaal komt er ruimte voor bijna 5.200 fietsen. Op het Stationsplein zelf kunnen straks geen rijwielen meer worden gestald. De rommelige aanblik die de zee aan wielen en frames nu geeft, is dan verleden tijd. Scooterrijders en bromfietsers kunnen terecht in de stallingen in de omgeving.

Om de nieuwe fietskelder te kunnen bereiken wordt een tunnel aangelegd onder het Stationsplein. De tunnel zorgt ervoor dat het aantal overstekende fietsers drastisch afneemt, waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming van auto- en busverkeer zullen verbeteren op het Stationsplein en de Stationsstraat. Verder is het idee om de kruispunten van de Stationsstraat anders in te richten en de auto en bus op één baan te combineren. Veel bomen op het Stationsplein en langs de route naar het centrum moeten de ambiance versterken.

Horeca

Vastgoedinvesteerders reageren nog enigszins verdeeld op de ideeën rond de transformatie van het stationsgebied. Namens a.s.r. real estate is senior asset manager Offices Rick Sturkenboom enthousiast over de visie, maar zou graag een integraal plan zien voor het vitaliseren van het hele stationsgebied, inclusief de noordzijde. Daar exploiteert zijn bedrijf het kantoorgebouw Eempolis. Sturkenboom vindt het een gemiste kans dat er nog geen rechtstreekse verbinding is voorzien, in de vorm bijvoorbeeld van een fietsbrug, tussen het Stationsplein en de noordzijde. Hij ziet in de Moreelsebrug over Utrecht Centraal een mooi voorbeeld. Deze fietsbrug is een belangrijke schakel tussen de binnenstad en de westkant van Utrecht. 

Zijn collega van ARC Real Estate Partners, Philippe Rondagh, ziet de gemeentelijke plannen wel zitten, omdat de bereikbaarheid en het aanzien van het gebied er sterk op vooruit zullen gaan. ARC verhuurt op de as van het centrum naar het station het multitenant kantoorgebouw Hoek 3.

Femke Keuter, senior asset manager bij MSeven Real Estate, is zeer tevreden over de transformatie van het Stationsplein. De chaos aan fietsen verdwijnt zodra het plein ontdaan is van alle tweewielers. Dan zal er ruimte zijn voor een parkgebied, waar zowel voetgangers, kantoormedewerkers als omwonenden kunnen verblijven. Het plein zal aangevuld worden met terrassen en andere zitgelegenheden. “Dit zal een enorme boost zijn voor het hele gebied”, aldus Keuter. MSeven verhuurt een groot deel van de kantoren en de plint naast de hoofdingang van het station.

Han Bruggink, gemeentelijk programmamanager Werklocaties in Amersfoort, vindt de verbinding tussen de voor- en noordzijde van het station een begrijpelijke wens. “Maar een fietsbrug over het spoor bij de perrons is wel een complexe en kostbare optie”, voegt hij eraan toe. De gemeente zoekt andere stedenbouwkundige oplossingen voor de verbinding tussen wat Bruggink de “twee voorkanten van het station” noemt.

Extra winkels?

De aantrekkingskracht van het stationsgebied kan ook verbeteren wanneer het voorzieningenniveau meer aandacht krijgt. Een mix van functies, bijvoorbeeld met extra winkels, kan het gebied versterken, beaamt Jeroen Koevermans die directeur is van MVGM Bedrijfshuisvesting.

Dynamiek met een groot terras op het Stationsplein past in de ogen van Femke Keuter in een goede verbinding tussen de uitgang van het Centraal Station en de binnenstad. Volgens Philippe Rondagh is een coffeebar in Hoek 3 voor veel partijen aantrekkelijk: de huurders in het gebouw én passanten profiteren daarvan.

Programmamanager Bruggink herkent de voordelen, maar twijfelt aan de kansen voor extra winkels in het stationsgebied. “We hebben ook van doen met beleid dat inhoud dat men niet mag ‘kannibaliseren’ op andere winkelgebieden. De gemeente is wel voorstander van functiemenging in de plint”, zegt hij. Verder zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om horeca toe te voegen, voor meer levendigheid en sociale controle op de verbinding met de binnenstad.

Jeroen Koevermans concludeert dat het compacte en overzichtelijke stationsgebied, waar de kantoor-vierkante-meters prettig zijn geprijsd en de kwaliteit van de gebouwen groot is, in ieder geval ruimte heeft voor levendige plinten die nu vooral een horecabestemming hebben. Hij pleit voor een verruiming van de mogelijkheden om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten.

Stand van zaken

De kaders voor de plannen met het Amers­foortse stationsgebied worden uitgewerkt in een gebiedsvisie. Na besluitvorming in de gemeenteraad eind dit jaar is dat het kader waarmee de Keistad ontwerpen kan maken voor het plein, de route naar en van het station en de toegang naar de nieuwe fietskelder. Want de ambities zijn duidelijk: werken aan een aantrekkelijke en vitale stationsomgeving, een optimaal functionerend mobiliteitsknooppunt met een goede overstap van fiets naar trein (en vice versa) en het verbeteren van de verblijfskwaltieit op de route tussen de stad en het station.