Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Alles grijpt in elkaar in duurzame zeehaven Moerdijk

Zeehaven Moerdijk groeit, vertelt commercieel manager Manon Baartmans van het Havenbedrijf Moerdijk. “Het volume groeit, het aantal schepen dat de haven aandoet neemt toe, evenals het aantal treinbewegingen. Tegelijkertijd zijn we bezig de haven te verduurzamen en dat levert op verschillende fronten winst op.” Moerdijk is het eerste gebied in Nederland dat het nieuwe duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Gebied in de wacht heeft gesleept.

Havenbedrijf Moerdijk startte enkele jaren geleden met het structureel verduurzamen van de haven aan de hand van de eisen in de BREEAM-certificering. “Uitgangspunt in onze havenstrategie is dat groei alleen kan plaatsvinden als dat in balans gebeurt met de omgeving. Ecologisch verantwoord. En ondernemen voor de langere termijn.” Hoe meet je dat? Duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL bleek voor het havenbedrijf een goed middel om duurzaamheid te beoordelen. Naast het eigen kantoor en een nieuw te ontwikkelen logistiek park besloot het havenbedrijf het 2.635 hectare grote bestaande industrie- en havengebied van de haven te laten certificeren met het keurmerk.

Natuurontwikkeling

Port of Moerdijk verwierf het BREEAM-certificaat vorig jaar. “We zijn het eerste en het grootste gebied dat het certificaat heeft. En dat is best bijzonder, want het is lastig om voor een bestaand gebied op alle aspecten voldoende te scoren. Wegen die al zijn aangelegd bijvoorbeeld, kun je lastiger verduurzamen.” Wat het havenbedrijf wel doet, is het toepassen van LED-verlichting, het hergebruik van materialen stimuleren en het onderhoud slimmer uitbesteden met eisen ten aanzien van hergebruik en duurzaamheid. Ook heeft het havenbedrijf 57 hectare op het Industrial Park Moerdijk aangewezen als tijdelijke natuur. Daarmee geeft het de natuur de ruimte om zich te ontwikkelen en versterken. “De eisen vanuit BREEAM helpen je om goed na te denken waar je mee bezig bent en op welke onderdelen je meer kunt doen. Het sluit bovendien goed aan op onze ambities in de havenstrategie.

Reststromen verwerken

Voor Industrial Park Moerdijk zoekt de haven nieuwe bedrijven die reststromen verwerken, bijvoorbeeld plastics. Dat sluit perfect aan op de plannen van de mondiale alliantie tussen Shell en Lyondell om het hergebruik van plastics te stimuleren. Moerdijk heeft hiervoor nog een troef in handen: de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. In dit samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs en overheden wordt onderzocht of en hoe met de pyrolysetechniek reststromen omgezet kunnen worden in bijvoorbeeld een grondstof voor de chemische industrie. “De pyrolyseproeftuin is al twee jaar actief. Wij geloven erin. Om op te schalen heb je massa én ruimte nodig. De chemische industrie en afvalverwerkende industrie kunnen voor het volume zorgen, wij voor de ruimte. Daarmee is de circulaire cirkel mooi rond, want dit soort activiteiten is ook weer goed voor onze BREEAM-certificering.

Upgrade spoornetwerk

Er is door het Rijk zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van het emplacement van de haven. Een belangrijke ontwikkeling, ook in het kader van duurzaamheid, zegt Baartmans. “Het is noodzakelijk voor groei. De uitbreiding van de shortsea-activiteiten komt onder andere door het succes van de Europese shuttletreinen. En die treinen zijn, met 740 meter, lang. Om deze lange treinen te faciliteren, realiseert ProRail daarom twee nieuwe sporen bij het huidige emplacement. Binnen twee jaar hopen we deze operationeel te hebben.

Logistiek knooppunt

De karakteristieken van de haven zijn bekend, maar voor de zekerheid somt Baartmans ze op: “We zijn een duurzaam logistiek knooppunt van formaat; alle modaliteiten zijn hier volop aanwezig. Vorig jaar is West-Brabant weer uitgeroepen tot de nummer één Logistieke Hotspot van Nederland. De haven kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal mkb-bedrijven, wat zorgt voor een bepaalde dynamiek en een hoge mate van ondernemerschap. En natuurlijk is onze ligging uniek: midden tussen de mainports.” Zeehaven Moerdijk heeft een diepgang van negen meter en kent een evenwichtige verdeling over alle segmenten: droge en natte bulk, stukgoed en containers. Er is nog steeds veel vraag naar logistieke kavels en het wachten is op groen licht voor de aanleg van Logistiek Park Moerdijk. “Zodra de Raad van State een positieve uitspraak doet, kan het snel gaan.

“We zien dat we als multimodaal knooppunt door steeds meer klanten gewaardeerd worden. Duurzaamheid staat overal op de agenda, iedereen denkt na over het vergroenen van zijn activiteiten en daardoor is multimodaal nog meer waard”, zegt Baartmans tot slot. “Je hebt altijd een verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid. Het is ook een maatschappelijke opgave. Als ‘huisbaas’ moet je daar proactief mee bezig zijn. Onze inspanningen maken de haven niet duurder, integendeel. Het levert ons een hoop moois op.

Meer informatie:

Havenbedrijf Moerdijk
Plaza 3, 4782 SL Moerdijk
T. 0168-388888
E. info@portofmoerdijk.nl
W. www.portofmoerdijk.nl

logo Port of Moerdijk