7Poort: ‘n riante etalage aan de A12

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

7Poort: ‘n riante etalage aan de A12

De combinatie van de natuurlijke strategische ligging en de recente ministeriële ondertekening van het Tracébesluit, dat Zevenaar voorziet van het nieuwe knooppunt De Liemers, maakt 7Poort  tot een bovengemiddeld gewilde logistieke locatie. Dat verwacht wethouder Gerard Hendriksen van de gemeente Zevenaar, die samen met de regio met méér plannen inspeelt op de toenemende aantrekkingskracht van dit moderne businesspark.

Het ook qua waterweg en spoor gunstig gelegen BusinessPark 7Poort krijgt met de nieuwe ontsluiting op de A15 een uitstekende logistieke uitgangspositie. “Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor economische groei,” zegt wethouder Gerard Hendriksen. “Nu het Rijk en de Provincie Gelderland de A15 met twaalf kilometer doortrekken naar de A12, ontstaat een nieuwe verbinding tussen de Haven van Rotterdam en Duisberg en daarmee met de rest van het Europese
achterland.” 7Poort maakt met bedrijvenpark DockNLD in Montferland en de Haven van Emmerich deel uit van logistieke hotspot De Liemers binnen het ambitieuze en goed in de Nederlandse Top 10 scorende samenwerkingsverband Logistics Valley.

Prioriteit

Met het recente Tracébesluit krijgt de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken, en komt er een nieuwe op- en afrit voor Zevenaar-Oost. De bestaande, twee kilometer westelijk gelegen op- en afrit verdwijnt. Hendriksen: “De Provincie wil prioriteit geven aan de nieuwe aansluiting, die van groot belang is voor de ontwikkeling van 7Poort, de bij de entree geplande Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) en de nieuwe woonwijk Groot Holthuizen. Bij de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ofwel de EMVI-aanbesteding in 2018 heeft een aannemer die bereid is te starten met ‘onze’ op- en afrit dan ook een pré.” Aandacht is er in het Tracébesluit ook voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggende wegennet. Hendriksen: “Voor Zevenaar betekent dit een volledige herinrichting van de Arnhemseweg en de weg Hengelder, inclusief geluidwerende maatregelen.” Het totale project kost circa 840 miljoen euro. De Provincie Gelderland draagt hieraan zo’n 360 miljoen euro bij. Naar verwachting start de aanleg in 2019 en vindt de opening van de eerste fase – in en rond Zevenaar – plaats in 2021.

“De geluidswal ter hoogte van 7Poort wordt verlaagd aangelegd met doorkijkjes,” kondigt Hendriksen vervolgens aan. “Zo ontstaat één riante etalage langs de A12. We hebben genoeg onderscheidende ruimte voor grootschalige logistieke activiteiten, ofwel voor een hedendaags megadistributiecentrum van zo’n 100.000 m2.” Wie zich vestigt op 7Poort bevindt zich in het goede gezelschap van onder meer Dachser Netherlands, CHEP Pallecon Solutions en Intervracht Nederland.

Multimodaal

Hendriksen: “Naast de directe ligging aan de snelweg, bevindt 7Poort zich ook vlakbij de binnenvaartverbinding Rotterdam-Emmerich met net over de grens de Rhein Waal Terminal, een barge waarmee we samenwerken en waar circa 120.000 TEU per jaar wordt overgeslagen. Verder heeft Rotra in Doesburg onlangs een containerterminal geopend. Ook het goederenspoor Betuweroute is binnen ‘handbereik’ met overslagmogelijkheden in Emmerich en in de toekomst ook in Valburg. Het gewenste treinstation op 7Poort, waarvoor al een haalbaarheidsstudie is opgestart, zal met de komst van de FOZ waarschijnlijk ook niet lang meer op zich laten wachten.”

Zevenaar
Het vlakbij de Duitse grens in het groen gelegen Zevenaar telt momenteel 32.000 inwoners en breidt in 2018 verder uit via onder meer een fusie met de gemeente Rijnwaarden. Naast recreatiegebied Rhederlaag aan de IJssel behoort dan ook recreatiegebied De Bijland aan de Rijn bij de stad.

De inwoners van Zevenaar en omgeving staan bekend vanwege hun hoge arbeidsethos en flexibele inzetbaarheid. Zevenaar en de regio maken zich momenteel op diverse manieren sterk om het logistieke arbeidspotentieel aanzienlijk te vergroten. 

Samenwerking

De drie hotspots in Logistics Valley staan open voor nauwere samenwerking met het logistieke bedrijfsleven. “Het delen van kennis staat daarbij centraal,” benadrukt Hendriksen. “Prioriteiten vormen de aandachtsgebieden arbeidsmarkt, smart logistics smart infra en het faciliteren van nieuwe en bestaande logistieke dienstverleners, die kunnen deelnemen aan projecten, zoals Talent Innovatiepool, Digitaal Platform en ControlTower. Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden opgestart met het buitenland.”

Hendriksen wijst er ook op dat 7Poort een vestiging van het Liemers College huisvest met in het voorbereidend MBO de opleiding Transport en Logistiek en het vak Voertuigtechniek. “De regio biedt aansluitend MBO onderwijs,” zegt hij. “De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft een logistieke leerstoel en vormt één van de zes Kennis Distributie Centra in Nederland. Tot slot bieden we met het Logistiek Innovatiehuis De Liemers Achterhoek niet alleen een netwerkfaciliteit, maar bovendien een platform voor logistiek onderwijs en de logistieke arbeidsmarkt.”

www.7poort.nl
www.zevenaar.nl

Gerard Hendriksen